شیرخدایی، محمد

شیرخدایی، محمد (۱۳۰۵- ۱۳۷۷ ش) وی نوازندهٔ كلارینت و آهنگساز و نیز نوازندهٔ اولین آرم برنامهٔ گل‌های جاویدان كه قطع‌های كوتاه در مایهٔ مخالف سه‌گاه بود و یادآور این برنامه در سال ۱۳۳۴ش است. او در مدرسهٔ موزیك نظامی آموزش دید و از اوایل ۱۳۲۹ ش در اركسترهای مختلف رادیو به تكنوازی، آهنگسازی و سرپرستی اركستر و نیز معلمی كلارینت در كلاس‌های خصوصی پرداخت. حضور او در برنامهٔ گل‌ها بیشتر به عنوان همنواز در اركستر بوده و از تكنوازی او استفادهٔ زیادی نشده است. آثار او نیز بیشتر در خارج از برنامهٔ گل‌ها اجرا شده‌اند و خوانندگان مشهوری آنها را خوانده‌اند. از محمد شیرخدایی، یك آلبوم تكنوازی به صورت سی‌دی (تهران، ماهور، ۱۳۷۷ش) منتشر شده است.