صارمی، منصور

(۱۳۱۳-۱۳۷۸ ش)

صارمی، منصور (۱۳۱۳-۱۳۷۸ ش) وی نوازندۀ سنتور و در نوازندگی خود آموخته بود و از درس‌های ردیف‌شناسی نورعلی برومند و از درس‌های آواز احمد ابراهیمی (تو ۱۳۰۳ش) نیز استفاده كرده بود. او نوازندگی خود را تحت‌تأثیر هنر پیانونوازی مرتضی محجوبی می‌دانست. صارمی به دعوت رهی معیری به برنامۀ گل‌های جاویدان دعوت شد و از اولین سنتورنوازانی بود كه در این برنامه‌ها نوازندگی كرد. همكاری او با گل‌ها، در حدود سال‌های ۱۳۳۴ ـ ش بود و پس از آن، به كار در دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیون جذب شد. از نوازندگی صارمی، آثار متعددی در همراهی با اركستر، تعداد اندكی تكنوازی و همنوازی باقی مانده است. در واقع شهرت او از برنامۀ گل‌ها نبود، بلکه از برنامۀ «تک‌نوازان» بود. از صارمی اثر مستقلی منتشر نشده است و در آلبوم «همایون ـ مثنوی» (تهران، دل آواز، ۱۳۷۶ش) همراه محمدرضا شجریان ساز نواخته است.