جهانبگلو، منوچهر

جهانبگلو، منوچهر (۱۳۱۵-۱۳۶۹ ش) وی نوازندۀ سنتور بود. مدتی كوتاه را نزد حبیب سماعی و ابوالحسن صبا آموزش دید. او به‌خاطر موقعیت خانوادگی خود و پراكندگی مشغولیت‌هایش تا اوایل سال ۱۳۶۹ ش در موسیقی فعالیتی نداشت. مدتی بسیار كوتاه را نیز به عنوان سنتورنوازی آماتور و نه چندان قابل توجه، همراه اركستر اسدالله ملك در رادیو تلویزیون همكاری كرد و بعدها، بیشتر به نوشتن مقاله‌هایی در روزنامه‌ها و مجله‌ها دربارۀ موسیقی ایرانی پرداخت. از همنوازی او با گروه اسدالله ملك، تنها سه برنامه در برگ سبز دیده و شنیده شده است.