مفتاح، مهدی

مفتاح، مهدی (۱۲۸۹-۱۳۷۵ ش) وی نوازنده و معلم ویولون، قانون، سرپرست اركستر و آهنگساز بود. بیشتر آموزش‌ها را نزد استاد ابوالحسن صبا گذراند و از مكتب علینقی وزیری تأثیر پذیرفت. فعالیت حرفه‌ای در اركسترها را از اوایل سال ۱۳۰۹ ش آغاز كرد و سال‌ها نوازندۀ اركسترهای وزیری و خالقی در رادیو و انجمن موسیقی ملی بود. مفتاح هم‌چنین معلم ویولون و قانون در هنرستان موسیقی ملی و سرپرست اركستری در رادیو به نام اركستر مفتاح بود. شهرت مفتاح به عنوان نوازندۀ توانای ویولون و به عنوان اولین كسی كه نوازندگی و آموزش متدیك قانون را در موسیقی ایرانی رایج كرده است، از سال ۱۳۲۹ ش آغاز شد. تأثیر مثبت فرهنگی و شخصیتی او در موسیقی دورۀ خود، غیرقابل انكار است. با این حال از هنر تكنوازی او فقط یک برنامۀ گل‌های رنگارنگ شمارۀ ۱۷۱استفاده‌ شد و فقط سه آهنگ از ساخته‌های او در این برنامه اجرا شده است. هم‌چنین در بعضی ضبط‌های اولیۀ اركستر در برنامۀ گل‌های جاویدان حضور داشته است. از نوازندگی او اثر صوتی مستقلی منتشر نشده و كتاب‌هایی برای آموزش قانون و تمرین‌های دورۀ عالی ویولون ایرانی را نوشته و به چاپ رسانده است، از جمله آثارش می‌توان اتودهای ایرانی برای ویولون (به کوشش رحیم مطلوبی، تهران، مؤلف، ۱۳۷۱) و آموزش قانون (تهران، انتشارات علمی، فرهنگی، ۱۳۶۹ش) را نام برد. با تغییر اوضاع موسیقی بعد از انقلاب، مهدی مفتاح از سال ۱۳۵۷ ش به بعد هیچ فعالیتی در موسیقی نداشت.