رضا معینی

رضا معینی (تو ۱۳۲۹ ش) گویندۀ تعدادی از برنامه‌های گل‌ها در سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۵۷ ش که صدای گرم و لحن آرام‌بخش و تسلطش به ادبیات فارسی، او را گوینده‌ای شناخته شده و محبوب ساخته بود كه در برنامۀ  گل‌های تازه درخشش داشت. معینی تا سال ۱۳۷۹ ش در رادیو فعالیت داشت.