فیروزه امیرمعز

امیرمعّز، فیروزه (در حدود ۱۳۲۰ش) وی فرزند علیرضا امیر مّعز، محقق و روزنامه‌نگار و بنیانگذار اولین مجلۀ سینمایی ایران به نام هالیوود است. او گویندۀ رادیو در سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۵۷ش بود. صدای فیروزه امیرمعز در تمام برنامۀ گل‌ها، از زمان داوود پیرنیا تا دورۀ ابتهاج، با طنین رسا و شیوۀ اجرای صحیح شعر كلاسیك فارسی، بركناری از اغراق و سانتی‌مانتالیسم بی‌جا و متانت در لحن و گفتار، مورد توجه بسیاری از دوستداران برنامه‌های گل‌ها بود. صدای او در صفحۀ گرام «زندگی و آثار استاد ابوالحسن صبا» (چاپ تهران، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، ۱۳۵۳ش) نیز ضبط شده و در دسترس است.