سیما بینا

سیما بینا (تو ۱۳۲۴ ش) وی خوانندۀ آواز و تصنیف‌های كلاسیك ایرانی، آهنگ ترانه‌های مختلف و موسیقی ملی خراسانی (منطقۀ بیرجند) است. وی كار در رادیو را از سال‌های ۱۳۳۴ ش در برنامۀ كودك به سرپرستی داوود پیرنیا و دکترمعین افشار شروع كرد. در سال‌های ۱۳۴۰ ش به راهنمایی داوود پیرنیا و جواد معروفی به برنامۀ گل‌ها راه یافت و تعدادی از ساخته‌های كلاسیك ایرانی، چند ترانۀ محلی و تعدادی از ساخته‌های آهنگسازان مختلف را در گل‌های رنگارنگ، گل‌های صحرایی و یك شاخه گل خواند. در سالی ۱۳۵۱ ش به راهنمایی محمدرضا لطفی در برنامۀ گل‌های تازه نیز شركت كرد و به عنوان یكی از با استعدادترین خوانندگان زن مطرح شد. صدای گرم و جذاب، دانش موسیقی، تجربۀ زیاد، فرهنگ بالا و شخصیت انسانی و اجتماعی سیما بینا امكان كار برای او را در سا‌ل‌های بعد از ۱۳۵۷ ش در خارج از كشور فراهم كرد و او بین خوانندگان زن بعد از انقلاب، بیشترین كارنامۀ هنری را دارد. از آثار جذاب او می‌توان به همكاری‌هایش با اركستر جواد معروفی و نیز گروه شیدا (به سرپرستی محمدرضا لطفی) اشاره كرد. از سیما بینا، آلبوم‌های متعددی در داخل و خارج كشور منتشر شده كه گویای استعداد و توانایی‌های اوست.