یگانه، بهادر

یگانه، بهادر (۱۳۰۱- ۱۳۶۳ ش) متخلص به «یگانه» که در قزوین به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات ابتدایى و متوسطه در وزارت كشور به كار مشغول شد. بعدها ابتدا به دانشكدۀ حقوق رفت و از این دانشكده فارغ‏التحصیل شد، اما پس از مدتى به دانشكدۀ ادبیات روى آورد و تا درجۀ دكترى پیش رفت. سال‏ها در استاندارى فارس خدمت كرد. در سال ۱۳۴۳ ش از شیراز به تهران آمد و در كار ترانه‏سرایى و برنامۀ گل‏ها با رادیو و شوراى موسیقى آن به همكارى پرداخت. این كار تا سال ۱۳۵۷ ش ادامه داشت. مقدمۀ دیوان على اشترى متخلص به «فرهاد» به قلم اوست. یگانه در تهران درگذشت.

گلزار مشاهیر (۲۴۱- ۲۴۲).