رفیق اصفهانی

(۱۱۵۰- ۱۲۱۲ ق)

رفیق اصفهانی، ملاحسین (۱۱۵۰- ۱۲۱۲ ق) شاعری که معروف به «رفیق سبزی‌فروش» بود. اصلش از اصفهان و در اواسط حال که تحصیل می‌کرد، به غزلسرایی پرداخت. او با هاتف و آذر معاصر بود. رفیق در اصفهان وفات یافت و در نجف به خاک سپرده شد. اثرش دیوان اشعار حدود ۸۰۰۰ بیت دارد.

اثرآفرینان (۳ /۱۲۴)؛ چهار صد شاعر برگزیدۀ پارسی‌گوی (۳۵۹-۳۶۰).