آذر

آذر (تو ۱۳۱۳ ش) به نظر می‌رسد كه این نام، خلاصه شدۀ نام آذرمیدخت عظیما (سراج‌پور) خوانندۀ جوانِ برنامه گل‌ها در سال‌های ۱۳۳۴-۱۳۳۷ ش باشد. او در خانواده‌ای اصفهانی به دنیا آمد و زیر نظر ابوالحسن صبا و فرامرز پایور آموزش دید. صدای گرم و بم او مورد توجه گردانندگان برنامه‌های گل‌ها قرار گرفت و برنامۀ یک شاخه گل شمارۀ ۱۴۰ با حضور صبا ـ پایور، با صدای او ضبط شد. آذر از سال‌های ۱۳۳۹ ش به بعد، فعالیت حرفه‌ای در موسیقی را كنار گذاشت و به كار اداری پرداخت. او همسر مرتضی حنانه (۱۳۰۱-۱۳۶۸ ش) آهنگساز و رهبر اركستر بوده است. از صدای آذر، آلبومی منشتر نشده است.