بهرام شمس

بهرام شمس (۱۳۰۱-۱۳۸۳ ش) وی نوازندۀ تنبک در ارکستر گل‌ها در سال‌های ۱۳۳۵- ۱۳۵۲ ش بود. وی از شاگردان حسین تهرانی بود و از سال ۱۳۲۹ ش با ارکسترهای مختلف همکاری داشت و از ابتدای تأسیس برنامۀ گل‌های جاویدان در ارکستر، تنبک م‌ نواخت. شمس در بسیاری از برنامه‌های رنگارنگ، برگ سبز و یک شاخه گل نیز با خوانندگان و نوازندگان متعددی همکاری داشته است. بهرام شمس نمونه‌ای از یک تنبک‌نواز حرفه‌ای بود و در سال‌های بعد از انقلاب از موسیقی کناره گرفت.