جهان‌پناه، عبدالله

جهان‌پناه، عبدالله (۱۳۰۵-۱۳۷۵ ش) نوازندۀ ویولون و آهنگساز. موسیقی را نزد علیرضاخان چنگی (استاد كمانچه در اواخر دورۀ قاجار) آموخت و از جوانی در اركسترهای مختلف، فعال شد. وی از ۱۳۱۹-۱۳۵۵ ش با رادیو همكاری كرد و گذشته از اركستر شخصی خود، اركستری ویژه را نیز زیر نظر مشیر همایون شهردار (۱۲۶۰-۱۳۶۹ ش) نوازندۀ پیانو و رئیس هنری ـ اداری موسیقی رادیو تهران، اداره می‌كرد. از عبدالله جهان‌پناه و مهارت او در كار با اركستر، در سال‌های ۱۳۳۴ ـ ۱۳۳۸ ش در برنامۀ گل‌های رنگارنگ استفاده شد. از آهنگ‌های او، اثری در برنامه‌های گل‌ها ضبط نشده است. مجموعه آثار او در کتاب عبدالله جهانپناه (تهران، بدرقه جاویدان، ۱۳۷۶) منتشر شده است. شاگرد معروف او  یوسف کامیان (تو ۱۳۱۶ش) تعدادی از آثار و ردیف او را نت نویسی کرده است.