ملک، جهانگیر

ملک، جهانگیر (۱۳۱۲-۱۳۸۱ ش) وی نوازندۀ تنبك و از شاگردان درس استاد حسین تهرانی بود. موسیقی را از نوجوانی همراه با علی تجویدی و اكبر گلپایگانی شروع كرد و از اوایل  سال‌های ۱۳۳۳-۱۳۳۴ ش به استخدام رادیو تهران در آمد و با اركسترهای مختلفی همكاری كرد. او بین تنبك‌نوازان، همكاری را در بیشتر برنامه‌های گل‌ها داشته است. با اینكه صدای ساز و شیوۀ نوازندگی جهانگیر ملك به هنگام تكنوازی و همراهی با خوانندگان، تكنوازان و اركسترها تا حد زیادی مشخص است. او در سال‌های آخر عمر گفته بود كه در بیش از پانصد برنامۀ گل‌ها، حضور داشته است و در ۲۲۸ شماره از برنامه‌های گل‌ها اسم او برده شده است. آثار مستقل جهانگیر ملك برای آموزش تنبك، منتشر نشده است و تعداد زیادی سی دی از نوازندگی او از جمله کتاب تار لطفالله مجد (تهران، آوای خورشید، ۱۳۸۳ش) همراه استادان مختلف موجود است. او پُرکارترین تنبک‌نواز برنامۀ گل‌ها بود.