تقی روحانی

تقی روحانی (تو ۱۳۰۴ش) وی از اولین گویندگان رادیو تهران است كه در سال‌های ۱۳۲۷-۱۳۵۷ ش به‌طور تمام وقت در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی، خانوادگی، سیاسی و هنری فعال بود. از صدای تقی روحانی در برخی برنامه‌های گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ، برگ سبز ویک شاخه گل و نیز قصهٔ شمع (به سردبیری نواب صفا) كه ویژهٔ معرفی موسیقیدانان «گل‌ها» بود، استفاده شده است. گرایش سلطنت‌طلبانهٔ او در ماه‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ش او را به دام گروه‌های سیاسی تندرو انداخت و او را در بیابان‌های اطراف تهران، در حالی پیدا كردند كه با مرگ، فاصله‌ای نداشت. از آن روز به بعد، تقی روحانی، به خاطر جراحت‌های فراوان، شكستگی‌های متعدد در سر و بدن و قطع زبان، دیگر در هیچ‌جا فعالیتی نداشته است.