امیرناصر افتتاح

امیرناصر افتتاح (۱۳۱۵-۱۳۶۶ ش) نوازندۀ تنبك و یكی از اولین تنبك‌نوازان در برنامه‌های گل‌ها، از ابتدای تأسیس تا انتهای آن است. او ابتدا شاگرد حسین تهرانی، استاد بزرگ تنبك بود و با راهنمایی او به استاد ابوالحسن صبا معرفی شد. وی بسیار جوان بود كه صبا به استعدادش پی برد و او را با خود به عنوان همنواز، به محافل هنری تهران معرفی كرد و در برنامه‌های گل‌های جاویدان برای او فرصتی طلایی در نظر گرفت تا توانایی خود را نشان دهد. طنین تنبك امیرناصر افتتاح در آن برنامه‌ها، قابل تمایز برای شنوندگان كارآزموده است. از ۱۳۳۹ش امیرناصر افتتاح در اركسترهای دیگر نیز به نوازندگی پرداخت، با این حال، سهم او در برنامۀ گل‌ها (۲۷۲ برنامه) قابل توجه است. تكنیك قوی و طنین دلنشین و شیرینی صدای پنجه‌های او روی پوست و چوب تنبك، مورد تحسین بسیاری از استادان بزرگ بود كه با او ساز می‌نواختند. مجموعه آثار او در كتابی، به كوشش فریدون حلمی (تهران، حلمی، ۱۳۷۷ش) چاپ شده است. افتتاح در چند سفر اروپا به همراه حبیب‌الله بدیعی و علی تجویدی کنسرت اجرا کرد. از او آلبوم مستقلی منتشر نشده و آنچه از وی باقی مانده، همنوازی با دیگر هنرمندان است. از جمله آثارش می توان به همراهی او با تار لطف‌الله مجد در یک صفحۀ سی و سه دور (تهران، آهنگ روز، ۱۳۴۹ش) اشاره کرد. او دارای استعدادی درخشان و عمری کوتاه و تراژیک بود.