​پشتیبانی از پروژه گلها

هدایای خود را در هر مقدار ما را کمک خواهد کرد تا که سایت گلها آزادانه در دسترس همه باقی بماند، و همچنین به ما کمک خواهد کرد تا بازسازیهای لازم در سایت گلها را انجام بدهیم.

شما می توانید پروژه گلها را کمک کنید با هدیهٔ منظم ومکرر، یا با هدیهٔ یک دفعهٔ از طریق انترنت آنلاین با کلیک روی لینک زیر پشتیبانی کنید.

شما همچنین می توانید کمک مالی خود را در قالب یک چک (به اسم Golha ساخته شده) ارسال کنید به نشانهٔ زیر:

The Old Chapel, 55 High St., Eydon, Daventry, Northants, NN11 3PP UK.

یا به

79 Monroe Street, Brooklyn, NY 11216-1309 USA.

Golha  موسسهٔ خیریه ثبت شده در انگلیس است.

شماره: 1166627

اگر شما یک پرداخت کننده مالیات بریتانیا هستید، لطفا با ما جزئیات تماس خود را ارسال کنید تا گلها می تواند به شما gift aid form  بفرستد تا گلها میتواند gift aid هدیهٔ شما از دولت بریتانیا در یافت کند.