Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (سه گاه) (00:07 - 00:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: میرنقیبی، سیدمحمد تنظیم آهنگ: میرنقیبی، سیدمحمد گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: امیری فیروزکوهی (غزل)
Play (سه گاه) (00:42 - 02:20)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (02:20 - 03:07)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رهی معیری (غزل)
Play (سه گاه) (03:07 - 06:06)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (06:06 - 06:56)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عماد خراسانی (غزل)
Play (سه گاه) (06:56 - 07:08)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (07:08 - 07:58)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: محمودی خوانساری تنظیم آهنگ: میرنقیبی، سیدمحمد مطلع شعر ترانه: من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه (مست و دیوانه)
Play (سه گاه) (07:58 - 08:30)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (08:30 - 09:19)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: محمودی خوانساری مطلع شعر ترانه: من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه (مست و دیوانه)
Play (سه گاه) (09:19 - 09:51)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (09:51 - 10:49)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: محمودی خوانساری مطلع شعر ترانه: من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه (مست و دیوانه)
Play (سه گاه) (10:49 - 11:47)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
Play (سه گاه) (11:47 - 12:18)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (12:18 - 13:10)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: محمودی خوانساری مطلع شعر ترانه: من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه (مست و دیوانه)
Play (13:10 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو