Play (ابوعطا) (00:18 - 02:17)
نوازندگان: ناشناخته ۱ (‎ضرب / تنبک) ; مجد، لطف‌ الله (‎تار) گوینده: گوینده رادیو
Play (02:17 - 03:00)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) گوینده: عبدالعلی وزیری سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (03:00 - 10:10)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: سست پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی
Play (ابوعطا) (10:10 - 11:20)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار)
Play (11:20 - 11:58)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) گوینده: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (11:58 - 13:15)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (13:15 - 13:38)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) گوینده: عبدالعلی وزیری سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (13:38 - 16:47)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (16:47 - 17:26)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار)
Play (ابوعطا) (17:26 - 19:25)
نوازندگان: خالدی، مهدی (‎ویولن)
Play (ابوعطا) (19:25 - 22:56)
نوازندگان: ناشناخته ۱ (‎ضرب / تنبک) ; خالدی، مهدی (‎ویولن)
Play (ابوعطا) (22:56 - 30:28)
خواننده آواز: عبدالعلی وزیری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: آمدی وه که چه مشتاق وپریشان بودم
Play (30:28 - 30:45)
نوازندگان: خالدی، مهدی (‎ویولن) گوینده: عبدالعلی وزیری سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (30:45 - 00:00)
نوازندگان: خالدی، مهدی (‎ویولن)