Play (00:00 - 00:18)
گوینده: گوینده رادیو
Play (سه گاه) (00:18 - 00:53)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی)
Play (00:53 - 00:57)
گوینده: روشنك
Play (سه گاه) (00:57 - 01:26)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی)
Play (سه گاه) (01:26 - 01:46)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (مثنوی)
Play (سه گاه) (01:46 - 02:32)
نوازندگان: شیرخدایی، محمد (‎غرنی)
Play (02:32 - 02:53)
گوینده: فرنگیس اردلان سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (رباعی)
Play (ماهور) (02:53 - 04:08)
نوازندگان: درویش امیر حیاتی (‎تنبور) خواننده آواز: درویش امیر حیاتی سراینده شعر آواز: مولوی (نامعلوم) مطلع شعر آواز: در آ تا خرقه قالب در اندازم همین ساعت
Play (ماهور) (04:08 - 04:41)
نوازندگان: درویش امیر حیاتی (‎تنبور)
Play (ماهور) (04:41 - 05:56)
نوازندگان: درویش امیر حیاتی (‎تنبور) خواننده آواز: درویش امیر حیاتی سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: در آ تا خرقه قالب در اندازم همین ساعت
Play (05:56 - 06:18)
گوینده: بهرام سلطانی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (رباعی)
Play (نامعلوم) (06:18 - 07:32)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (نامعلوم) (07:32 - 08:46)
نوازندگان: درویش امیر حیاتیخواننده آواز: درویش امیر حیاتی سراینده شعر آواز: مولوی (قطعه) مطلع شعر آواز: جهان از ترس می درد و جان از عشق می پرد
Play (نامعلوم) (08:46 - 10:18)
نوازندگان: درویش امیر حیاتی (‎تنبور)
Play (10:18 - 10:28)
گوینده: بهرام سلطانی سرایندگان اشعار متن برنامه: عطار (رباعی)
Play (10:28 - 10:35)
گوینده: فرنگیس اردلان سرایندگان اشعار متن برنامه: عطار (رباعی)
Play (نامعلوم) (10:35 - 12:14)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; علی تجویدی (‎ویولن)
Play (نامعلوم) (12:14 - 12:34)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) گوینده: بهرام سلطانی سرایندگان اشعار متن برنامه: اوحد الدین کرمانی
Play (نامعلوم) (12:34 - 12:46)
نوازندگان: علی تجویدی
Play (همایون) (12:46 - 13:40)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل) مطلع شعر آواز: از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه
Play (همایون) (13:40 - 14:10)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (همایون) (14:10 - 14:51)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا مطلع شعر آواز: از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه
Play (همایون) (14:51 - 15:38)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (ماهور) (15:38 - 17:24)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل) مطلع شعر آواز: از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه
Play (همایون) (17:24 - 18:16)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (همایون) (18:16 - 23:42)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل) مطلع شعر آواز: از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه
Play (23:42 - 24:00)
گوینده: بهرام سلطانی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (رباعی)
Play (ماهور) (24:00 - 25:09)
نوازندگان: حسین تهرانی (‎ضرب / تنبک) ; مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (25:09 - 25:30)
گوینده: بهرام سلطانی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (رباعی)
Play (ماهور) (25:30 - 28:19)
نوازندگان: حسین تهرانی (‎ضرب / تنبک) ; مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (28:19 - 29:45)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (ماهور) (29:45 - 30:09)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) گوینده: فرنگیس اردلان ; بهرام سلطانی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی
Play (ماهور) (30:09 - 31:35)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (ماهور) (31:35 - 31:54)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: فرنگیس اردلان ; بهرام سلطانی سرایندگان اشعار متن برنامه: محمد امین کاشانی (رباعی)
Play (بیات ترک) (31:54 - 32:47)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات ترک) (32:47 - 33:28)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: فروغی بسطامی (غزل) مطلع شعر آواز: من نمی گویم كه عاقل باش یا دیوانه باش
Play (بیات ترک) (33:28 - 34:00)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات ترک) (34:00 - 34:49)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: فروغی بسطامی (غزل) مطلع شعر آواز: من نمی گویم كه عاقل باش یا دیوانه باش
Play (بیات ترک) (34:49 - 35:22)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات ترک) (35:22 - 39:26)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: فروغی بسطامی مطلع شعر آواز: من نمی گویم كه عاقل باش یا دیوانه باش
Play (بیات ترک) (39:26 - 40:07)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (بیات ترک) (40:07 - 40:31)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: فروغی بسطامی (غزل) مطلع شعر آواز: من نمی گویم كه عاقل باش یا دیوانه باش
Play (بیات ترک) (40:31 - 41:20)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (41:20 - 44:13)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: فروغی بسطامی (غزل) مطلع شعر آواز: من نمی گویم كه عاقل باش یا دیوانه باش
Play (44:13 - 00:00)
گوینده: بهرام سلطانی